Selektoria.nl is de zoekmachine die je helpt om alles voor huis en tuin vinden. Je koopt dus niet op onze website, maar je zoekt op jouw favoriete product en door daarop te klikken, ga je naar de winkel, waar je de aankoop kunt voltooien.

We werken met veel webshops - zowel de grote als de kleinere. Het belangrijkste voor ons is dat jij als bezoeker alles wat je zoekt voor je huis & tuin via ons kunt vinden. 

Selektoria.nl is geen online winkel - het is een platform dat producten van verschillende huis & tuin shops verzamelt. Het is dus niet mogelijk om bij ons te bestellen. Wel vind je hier via ons gemakkelijk het product dat je al zo lang zocht en wilde kopen.

Van duurzame merken naar de meest bekende, hier vind je alle merken, kleuren, materialen op één plek, zo bijzonder is dat!

Hoe werkt het?

Alle informatie die je op Selektoria.nl ziet, krijgen wij van de winkels met een feed. Deze informatie proberen wij zo goed mogelijk bij te werken. Soms echter, zien wij, dat er mogelijk kleine verschillen kunnen optreden tussen de informatie die op Selektoria.nl is te vinden en die op de site van de winkel staat.

Als je deze verschillen in de prijs of andere informatie optreden, is de prijs of andere informatie van de partnershop altijd de juiste. Immers, daar is de eindbestemming van het product dat je hebt gekozen en daar volgt de betaling.

Heb je een vraag of suggestie, of misschien heb je interesse om op onze pagina vermeld te worden?

Neem contact met ons op!

 

Selektoria.nl is gevestigd in Utrecht/Vleuten

KvK: 81728859

Mail: contact@selektoria.nl of via het contactformulier